Danbury Mint

Franklin Mint

Båda dessa företag har producerat otroligt detaljrika pressgjutna modellbilar under många år.

Danbury Mint ingår nu i MBI, Inc. – MBI UK (Norwalk, CT, USA och Chessington, UK) som tillverkar och marknadsför en mängd samlarobjekt t.ex. tallrikar, klockor, medaljer och skulpturer. Danbury Mint är välkänt för sina pressgjutna fordon i skala 1:24. Företaget grundades 1969 i Westport, Connecticut, av Ralph Glendinning och Ted Stanley. 1973 såldes företaget till MBI. Danbury har licenser från olika företag att tillverka sina produkter och modeller, t.ex., Ford Motor Co, General Motors och Chrysler. Först började man tillverka modeller av klassiker som t.ex. Duesenberg SSJ och Packard V-12 LeBaron Speedster. Senare har man tillverkat ett stort antal bilmodeller, största delen av dem utgöres av amerikanska bilmodeller. Speciellt finns många modeller från 40, 50, 60 och 70-talet. För flera år sedan upphörde tyvärr tillverkningen av bilmodellerna. Tillverkningspriset hade ökat markant trots att bilarna producerades i Kina. Priset till kunderna behövdes därför höjas från omkring 1500 kr till över 2500 kr per bil, vilket bedömdes lite väl kraftigt. De pressgjutna bilmodellerna var bara en del av Danbury Mints produkter och företaget har fortsatt att tillverka och sälja samlarobjekt som mynt och figuriner.

Franklin Mint grundades av Joseph Segel 1964 i Wawa, Pennsylvania. Företaget ägs nu av ett privat equity-företag med huvudkontor i Midtown Manhattan, New York City och i Exton, Pennsylvania. Förutom pressgjutna modellbilar tillverkade och marknadsförde också Franklin Mint mynt, smycken, dockor, skulpturer och andra samlarföremål. 1983, när Warner Communications köpte Franklin Mint, specialiserades företaget på att tillverka pressgjutna fordonsmodeller för samlarmarknaden. Under de följande åren producerade Franklin Mint mer än 600 olika modeller av motorcyklar, lastbilar, bilar och traktorer. Marknadsföring och försäljning av dessa fordonsmodeller skedde via postorderkataloger. Försäljning skedde hudsakligen i Amerika och Storbritannien där företagen hade kontor och butiker.

Danbury Mint och Franklin Mint bilmodeller tillverkades i Kina. De flesta modellerna producerades i skala 1:24, men vissa modeller också i skala 1:43 och 1:18. Också Franklin Mints produktion i Kina har upphört. Detta innebär att möjligheten att fortfarande införskaffa dessa bilar är på marknade för bagagnade produkter. Efter att Danbury Mint stoppade produktionen av sina egna produkter har man börjat marknadsföra samlarmodellbilar från en annan tillverkare i Kina, Sun Star Models Development Ltd, som också tillverkar pressgjutna modeller med liknande funktioner och kvalitet som tidigare, men med mycket få amerikanska bilar.
Eftersom intresset är mycket stort för gamla Amerikanare i Sverige har denna websida etablerats med inriktning på den svenska marknaden. Ett stort antal modeller finns att välja emellan. Det stora flertalet är i skala 1:24 men det finns några större bilar i skala 1:18. Bilarna till salu listas här med en beskrivning samt illustreras med foton. En del av bilarna tillverkades i begränsad numrerad upplaga och är mer sällsynta och svåra att finna. Ofta kommer de också med Danbury Mint/Franklin Mint informationsblad, certifikat och broschyrer. Många av dessa modeller här är helt nya, har aldrig varit utställda eller hanterats, utan har förvarats i de frigolitförpackningar som de levererades i. De har dock avlägsnats för inspektion och fotografering.

De stora flertalet av modellbilarna finner man bland amerikanare från 50- och 60-talet, bilar från den amerikanska bilindustrins guldålder. Under 70-talet har endast ett fåtal bilar reproducerats dock endast i början av decenniet. Oljekrisen 1974 satte stopp för muskelbilarna och extrema amerikanare. Senare under 1900-talet, då de amerikanska bilarna japaniserades, blev intresset att tillverka dessa modellbilar minimalt.

Danbury Mint har producerat de mest avancerade modellerna vad beträffar både funktioner och detaljrikedom medan Franklin Mints modeller i vissa avseenden inte alltid är lika exakt reproducerade men ändå mycket fina och av hög kvalitet. Några skillnader är t.ex att tändstiftskablarna på motorerna nästan alltid finns på Danburymodellerna medan Franklinmodellerna ofta saknar dessa. De främre ventilationsrutorna i Franklinmodellerna saknar ofta ‘glas’ (fönster av plast) medan Danburymodellerna alltid har dem. Ratten i dessa modellbilar är ibland alltför tjock något som förekommer både hos Franklin och Danbury bilarna. Men trots detta kan modellerna från dessa två företag rekommenderas eftersom inga andra tillverkare kommer i närheten av deras kvalitet. Vissa speciella amerikanska bilarmodeller har tillverkats av båda företagen men, t.ex. i olika färger som den grön-vita 1957 plåtcabben från DM och den röd-vita från FM. En hel del modeller finns endast att tillgå från endast ett av företagen.

Bilarna som erbjuds här kommer inte direkt från Danbury Mint eller Franklin Mint. De kommer från samlare eller enskilda personer som erbjudits på andrahandsmarknaden. Ofta har dessa bilar i första ledet inköpts som investringsobjet. Därför har de aldrig varrit utställda utan alltid förvarats i orignalkartongerna. Endast tagits ut för att inspekteras eller fotograferas. Dessa modellbilar är naturligtvis inga leksaker och därför har de aldrig givits till barn att leka med.

Bilarna som erbjuds här är i originalskick samt har inga skador eller delar som saknas. En garanti lämnas på detta. Skulle, mot förmodan, en köpare inte vara nöjd kan bilen returneras i originalförpackningen (köparen betalar dock returportot) samt pengarna tillbaka.