Professor Hans I Bjelkhagen doktorerade 1978 vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Under de senaste tjugo åren har han speciellt arbetat inom färgholografi. Han har specialiserat sig på att framställa färghologram, s.k. OptoClones. 1983 flyttade han till CERN i Genève, där han arbetade med bubbelkammarholografi och följande år deltog han i ett internationellt forskningsprojekt vid Fermilab i Batavia, Illinois, USA. Mellan 1985 och 1991 var han anställd vid Northwestern University i Evanston, Illinois. Sedan 1997 har han arbetat i Storbritannien, först vid De Montfort Universitetet i Leicester och sedan 2004 vid OpTIC Technium i norra Wales. .

Förutom vetenskapliga forskningsprojekt har Bjelkhagen framställt många hologram av unika föremål. Redan 1974 gjorde han ett hologram av den svenska kungakronan (Erik XIV:s krona från 1561) samt 1977, den Flygande Hästen från Kina (100 A.D.) i samband med en utställning på Östasiatiska Museet i Stockholm. Bjelkhagen har arbetat med hologramregistrering tillsammans med ett antal kända konstnärer, till exempel Carl Fredrik Reuterswärd. Bjelkhagen har också framställt ett antal holografiska porträtt både i Sverige och utomlands. Den mest kända personen som han holograferat var president Ronald Reagan. Bjelkhagen har publicerat över 100 vetenskapliga skrifter samt två böcker: Silver-Halide Recording Materials for Holography and Their Processing, by Springer 1983/1985 and Ultra-Realistic Imaging, Advanced Techniques in Analogue and Digital Colour Holography, by CRC Press, Taylor & Francis 2013 with David Brotherton-Ratcliffe.

Bjelkhagen är medlem av Optical Society of America (OSA) samt Fellow of the International Society for Optical Engineering (SPIE) i USA. Han är en ackrediterad Senior Imaging Scientist och medlem av Royal Photographic Society (RPS) i Storbrittanien.

Hans stora intresse förutom fotografi och holografi är Amerikanska bilar, speciellt bilarna från 1950- och 1960-talet. För närvarande äger han en 1964 Ford Fairlane 500 och två Ford Thunderbirds, en 1964 Convertible och en 1966 Town Landau. Tidigare hade han en 1963 Ford Thunderbird som sålts för något år sedan. 1969 sålde han en 1969 Pontiac Grand Prix.

Hans egna bilar

Historia och bakgrund

1964 Ford Fairlane 500

I familjen Bjelkhagens ägo sedan ny.

Här kan du läsa allt om historien om Ford Fairlane 500 och kuriosa om Familjen Bjelkhagens ägande av denna mycket fina bil.

Historien om Ford Fairlane (PDF)

Oljemålning av två av Hans Thunderbirds

Konstnär: Ian Guy i England